Gezegend water om mee te nemen

Elke dag is de Mariakapel geopend om een kaarsje aan te steken, even tot rust te komen of om even na te denken. In de kapel staan ook flesjes met        gezegend water/wijwater om mee te nemen! Als we de kerk binnenkomen, dan kunnen we een kruisteken maken met wijwater. Een flesje kan mee naar huis worden genomen om dit ook thuis te doen. Wat betekent ’gezegend’? Het is afkomstig van het woord ’benedicere’. En dit woord bestaat weer uit twee woorden: ’bene’ en ’dicere’, ofwel ’goed’ en ’zeggen’. Zegenen kunnen we vertalen met ’goede dingen zeggen’. Ons gezegend weten, wil zeggen dat we ons met God verbonden weten en geloven dat God ‘goede dingen tegen ons zegt’, het beste met ons voorheeft. Laten we ook elkaar zegenen door onze woorden goed te gebruiken!

 

  1. Missen in het Oratorium

In de meimaand bidden we elke woensdagavond om 19.00 uur de           rozenkrans en vieren aansluitend de H. Mis. Dit doen we in het Oratorium, voormalige kinderkapel  (links van de kerk, de zij-ingang). Van harte welkom!

 

Zaterdag 20 mei om 17.00 uur  kapel van Heukelom  -  7e zondag van Pasen

Voorganger  Pastoor Blom Muziek  Samenzang

Intenties  Truus Witjes-Mühren vanwege verjaardag

 

Zondag 21 mei om 11.00 uur  -  7e zondag van Pasen

Voorganger  Pastoor Blom Muziek  Organist Marcel Engelen

Intenties  6-wekendienst Ger Tebarts; Lei Weijs en Netje Weijs-Josten

 

Zaterdag 27 mei 17.00 uur  -  Pinksterviering met de vormelingen

Voorganger  Pastoor Blom Muziek  Organist Marcel Engelen

 

Zondag 28 mei om 11.00 uur  -  1e Pinksterdag

Voorganger  Pastoor Janssen Muziek  Petruskoor o.l.v. Gé Ebben

Intenties  6-wekendienst Toon Rutten

 

Maandag 29 mei om 10.00 uur  kapel van Heukelom  -  2e Pinksterdag

Bij goed weer buiten!!

Voorganger  Pastoor Blom Muziek  Samenzang

Intenties  Overleden ouders Custers-Hesen; Jo Peeters namens de buurt

 

Mededelingen:

- Elke dag is de Mariakapel geopend om een kaarsje aan te steken

- Elke ochtend is parochiecentrum geopend van 10.00-12.00 uur

- Elke ochtend is het OCB geopend van 10.00-13.00 voor koffie/thee