Hoofdadres:

Parochiecentrum
Kerkstraat 8

5854 AK Bergen (L)

Tel: 0485 34 1285


Pastoor Rick Blom

Kerkstraat 8

5854 AK Bergen (L)

0485 34 1285

06 5572 2869

rickblom7@hotmail.com


 em. Pastoor JJM Janssen

Frederiksweg 3

5451 GN Mill

0485 47 1447

06 5573 7226


Gezinsbijdragen

Parochie H. Petrus

IBAN: NL15 RABO 0106 0029 37


Stichting

Verwerven/Behoud

Cultuurgoederen

IBAN: NL35 RABO 0147 4054 75