Sint Petrusparochie Bergen (L)

Parochiegegevens

Hoofdadres:

Parochiecentrum
Kerkstraat 8

5854 AK Bergen (L)

Tel: 0485 34 1285, Dit telefoonnummer komt te vervallen!!!

Nieuw telefoonnummer: 0485 802 529


Pastoor Rick Blom

Murseltseweg 4

5854 CW Bergen (L)

06 5572 2869

rickblom7@hotmail.com


 em. Pastoor JJM Janssen

Frederiksweg 3

5451 GN Mill

0485 801 469

06 5573 7226


Gezinsbijdragen

Parochie H. Petrus

IBAN: NL15 RABO 0106 0029 37


Stichting

Verwerven/Behoud

Cultuurgoederen

IBAN: NL35 RABO 0147 4054 75


ParochieFederatie Afferden, Bergen en Siebengewald

Secretariaat:

FederatieSecretariaat@katholiekbergen.nl

Penningmeester:

FederatiePenningmeester@katholiekbergen.nl

 

Uitgebreid zoeken

Hier enkele voorbeelden hoe de zoekfunctie gebruikt kan worden:

De invoer van dit en dat in het zoekformulier zal resultaten opleveren die zowel "dit" als "dat" bevatten.

De invoer van dit niet dat in het zoekformulier zal resultaten opleveren die "dit" en niet " dat" bevatten.

De invoer van dit of dat in het zoekformulier zal resultaten opleveren die óf "dit" óf "dat" bevatten.

De zoekresultaten kunnen ook gefilterd worden met behulp van verschillende criteria. Selecteer een of meer criteria om te filteren.