Zondag 9 januari - Doop van de Heer om 11.00 uur

Liturgisch gezien sluiten we met dit feest de kersttijd af. Jezus is geboren en groeit op bij Maria en Jozef. We nemen een grote sprong en we zien Jezus die zich als 30-jarige laat dopen in de Jordaan door zijn neef Johannes de Doper. Het openbare leven van Jezus begint! Zijn missie om de Blijde Boodschap van Gods liefde te verkondigen zoals we dat horen in de 4 Evangelies van de bijbel. Laat kerstmis niet voor niks zijn geweest. Ook wij willen in de voetsporen van Jezus stappen en de Blijde Boodschap verkondigen door samen zijn liefde te delen.

Voorganger     pastoor Rick Blom

Organist          Marcel Engelen

Mededelingen

  1. Helaas gaan de St. Tunnismis en Köpkesmert niet door op 16 januari en 17 januari vanwege de coronamaatregelen.
  2. Maar we willen niet zomaar voorbij gaan aan de patroonheilige van onze kapellen van Heukelom en Aijen: St. Antonius. Op maandag 17 januari zal pater Bruno om 09.00 uur voorgaan in het Oratorium op het feest van de H. Antonius. Van harte welkom!
  3. Totdat anders besloten wordt, vanuit overheid en de bisschoppen, blijven de Missen op zaterdagavond in de kapel van Heukelom staan op 16.00 uur. Ook in de komende maand in Siebengewald zijn de Missen op zaterdag 16.00 uur.
  4. Vanaf 1 januari zijn we formeel overgestapt naar een federatie. Dat betekent dat er 1 overkoepelend kerkbestuur is voor de drie parochies Bergen, Afferden en Siebengewald. Het (voormalig) kerkbestuur van onze parochie St. Petrus gaat verder als werkgroep met een gedelegeerde verantwoordelijkheid vanuit het nieuwe kerkbestuur. Bestuurlijk gezien is samenwerking een kracht! Pastoraal gezien blijft pastoor met de nieuwe werkgroep én met de vrijwilligers zich inzetten voor de eigen parochie. En juist in de samenwerking met andere parochies kunnen we groeien en gaan we samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet!