Zondag 22 Augustus 2021… 21ste Zondag door het Jaar

 

Het Evangelie van Johannes handelt nog steeds over de wonderbare broodvermenigvuldiging. De massa begrijpt het teken en het wonder verkeerd. Zij verstaan het letterlijk. Zij zien Jezus als wonderdoender bij wie ze het goed hebben. Dat is echter niet de bedoeling. Misverstanden maken mensen onrustig, zij ergeren zich aan Jezus, als Hij zegt het brood van het leven te zijn. Zij keren zich af en vandaag vraag Jezus aan zijn leerlingen of zij zich ook van Hem willen afkeren. En Petrus geeft het goede antwoord: Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. In dat perspectief moeten de woondertekenen geplaatst worden.

Misintenties:

  • Truus van Riswick-Tax (zesw/verj) en Hein van Riswick
  • Wieps Poels (jrd)

Voorganger: Jos Wilderbeek… organist: Gé Ebben

 

Mededelingen:

  1. Op 23 Augustus Bestuursvergadering KBO… 10.00uur ien de Graas